انواع تخته کششی Stretch Board

تخته کششی | اوج آمادگی بدنی با تخته کششی

تخته کششی(Stretch Board)رسیدن به اوج آمادگی بدنی: امروزه آمادگی جسمانی دارای دو بخش مهم می باشد. بخش اول مربوط به سلامتی ورزشکاران که شامل قدرت ،استقامت و انعطاف پزیری بوده که بایستی ورزشکاران برای اجرای تمرینات ورزشی دارای این شرایط باشند . بخش دوم مربوط به مهارت ورزشکاران می باشد که اگر ورزشکاران این موارد […]

بیشتر بخوانید