تایر فلیپ Tire Flip

تایرفلیپ | بدنسازی باتایر فلیپ Tire Flip

تایرفلیپ Tire Flip تایر فلیپ Tire Flip وسیله بدنسازی معرفی شده در این بخش است، دارای یک نیم لاستیک برای تمرین های بدنسازی و قدرتی می باشد. زاویه حرکت لاستیک در تایر فلیپ 180 درجه بوده و قطر لاستیک 120 سانتی متر با عرض 50 سانتی متر می باشد. تایرفلیپ این تایر فلیپ Tire Flip […]

بیشتر بخوانید