ترامپولین هیدروجیم A7 ارزان

ترامپولین هیدروجیم

ترامپولین هیدروجیم  قابل استفاده در آب و همچنین بیرون از آب است که زیر مجموعه ای از ورزش های هوازی به شمار می آید. تمرینات متداوم با این وسیله ورزشی موجب کاهش وزن، افزایش تراکم استخوان ها، بهبود انعطاف پذیری، توسعه تعادل و هماهنگی خواهد شد که علاوه بر مهیج بودن، با استفاده درون آب […]

بیشتر بخوانید