تعمیر دستگاه پارالل بارفیکس پروتئوس Pros 104

دستگاه پارالل بارفیکس پروتئوس Pros 104

دستگاه پارالل بارفیکس پروتئوس Pros 104 دستگاه پارالل بارفیکس پروتئوس Pros 104 ، دستگاه بدنسازی چند منظوره بوده و با آن می توان تمرینات گوناگونی انجام داد و عضلات متعددی را ساخت. از دسته های بالای دستگاه می توانید به عنوان بارفیکس استفاده نمایید و عضلات دست و کول را تقویت کنید. بارفیکس برترین فعالیتی […]

بیشتر بخوانید