تعمیر پرس سرشانه لندماین

پرس سرشانه لندماین یکی از بهترین دستگاهها

پرس سرشانه لندماین بدنسازی با لندماین سرشانه بسیاری از ورزشکاران سایر پرس های بالای سر را درد آور می دانند، چراکه تکرار پشت سر هم و بدون زاویه پرس در بالای شانه ها بر مفاصل کتف و شانه فشار و ضربه قابل توجهی وارد می کند. پرس زاویه دار لندماین به شانه ها اجازه می […]

بیشتر بخوانید