تمرین با SkiErg

دستگاه اسکایرگ | تمرین هوازی با اسکایرگ

دستگاه اسکایرگ (دستگاه SkiErg) یک نوع اسکی جدید دستگاه SkiErg  ( کاربرداسکایرگ ) تمرین هوازی با دستگاه SkiErgاز جمله دستگاه های هوازی تاثیر گذار در تناسب اندام پیشنهاد بسیار عالی برای باشگاه داران عزیز و کسانی که قصد تناسب اندام در منزل دارند. SkiErg دستگاهی مانند دستگاه رویینگ اما به صورت ایستاده، که یک تمرین بدنسازی […]

بیشتر بخوانید