تیرکمان چند کاره

تیرکمان چند کاره

تیرکمان چند کاره: دارای تیر کمان، فوتک و دارت برای انجام چندین بازی ایده آل برای استفاده در فضای بازابعاد سیبل: قطر 49 سانتیمتر کمان بزرگ و 3 تیر همچنین شامل 2 لوله ضربه، سه تیر و 3 دارت برای انواع بازی های مختلف است. تیرکمان چند کاره حتما میدانید که تیراندازی برای سرگرمی کاری […]

بیشتر بخوانید