خریدوزنه پا متغیر میلگردی HORSE

وزنه پا | پاهایی قوی و خوش فرم با وزنه پا

وزنه پا متغیر میلگردی: کاربرد این وزنه ها برای افزایش قدرت عضلات پا در ورزش می باشد . افراد می توانید با وزنه های متصل به مچ پا و بالا و پایین بردن پای خود ، عضلات پا را تقویت کنید . اگر هنگام راه رفتن یا دویدن ، وزنه پا ماسه ای را به […]

بیشتر بخوانید