خریدچتر رنگین کمان کودک

چتر رنگین کمان کودک

چتر رنگین کمان کودک چتر رنگین کمان وسیله ای برای بازی های گروهی قطر:۲ متر،۳ متر،۴ متر،۵ متر و ۶ متر دارای دستگیره یا طناب(قابل انتخاب توسط مشتری) چتر رنگین کمان کودک رنگبندی:دارای ۳ رنگ یا ۴ رنگ یا ۵ رنگ یا ۶ رنگ(قابل انتخاب توسط مشتری) نوع پارچه:پشت سفید مجید قاسم زاده فیزیولوژیست ورزشی […]

بیشتر بخوانید