خرید مچ بند مخصوص لیفتینگ ریباک rsac 10310

مچ بند مخصوص لیفتینگ ریباک RSAC

مچ بند مخصوص لیفتینگ ریباک RSAC 10310 مچ بند مخصوص لیفتینگ ریباک RSAC 10310 سبب افزایش عرض و کاهش حساسیت مچ برای انجام دادن ورزش می شود. زمانی که این مچ بند را به دست ها خود ببندید با افزایش چسبندگی که ایجاد می کند سبب می شود بتوانید راحت تر وزنه های سنگین را […]

بیشتر بخوانید