دستکش بدنسازی ریباک 11235GR

دستکش بدنسازی ریباک

دستکش بدنسازی ریباک : مچ بند کشی محکمی نیز دارد که از مفصل مچ شما حمايت مي کند و شما می توانید با خیالی راحت تر وزنه های سنگين تر را بلند کنید. از تاول زدن کف دست، ليز خوردن وزنه از کف دست، درد گرفتن مچ دست در زمان انجام دادن تمرينات سنگين بدنسازی […]

بیشتر بخوانید