دوچرخه ثابت آبی هیدرومد مدل A5 ارزان

دوچرخه ثابت آبی هیدرومد

دوچرخه ثابت آبی هیدرومد : دستگاهی ورزشی هوازی درون آب است که علاوه بر کاهش وزن، بسیار مناسب برای افراد مصدوم در ناحیه کمر است؛ در این دستگاه به دلیل نشستن بر روی صندلی یا زین، کمر کاملا صاف قرار می گیرد و همین ویژگی باعث پیشرفت روند درمان در افراد بیمار خواهد شد. این […]

بیشتر بخوانید