دوچرخه کوهستان فوجی Nevada 27.5 1 9 2018

دوچرخه کوهستان فوجی Nevada 27.5 1 9 2018

دوچرخه کوهستان فوجی Nevada 27.5 1 9 2018 دوچرخه کوهستان فوجی Nevada 27.5 1 9 2018؛ همانطور که از نامش پیداست، گزینه مناسبی برای استفاده در سطوح ناهموار مانند: کوهستان می باشد که می توان با استفاده از دنده دهی مناسب در هر شرایطی سرعت و حرکت را بر روی دوچرخه به خوبی کنترل نمود؛ […]

بیشتر بخوانید