دوچرخه کی تی ام 2016 ارزان

دوچرخه کی تی ام 2016

دوچرخه کی تی ام 2016 دوچرخه کی تی ام Lycan Lt 272 2F 22G  2016 سایز طوقه چرخ های این دوچرخه 27.5 است که به کمک آن می توانید از روی موانع و حتی پستی و بلندی ها یا حتی چاله های کوهستان راحت تر عبور کنید و دچار مشکلی نشوید. برای انتخاب دوچرخه مناسب […]

بیشتر بخوانید