رنگ بندی ساعت ورزشی پلار Loop

ساعت ورزشی پلار Loop

ساعت ورزشی پلار Loop برای هر کسی که می خواهد فعالیت 24 ساعته خود را در 7 روز هفته کنترل کند و برای رسیدن به اهداف ورزشی خود راهنمایی دریافت کند. به شما کمک می کند تمام طول روز پر تحرک باشید. بازخورد فعالیت روزانه و هفتگی و ماهانه را به شما ارائه می کند. […]

بیشتر بخوانید