قیمت استپ دایره ای آبی هیدروجیم A12

استپ دایره ای آبی هیدروجیم A12

استپ دایره ای آبی هیدروجیم A12 با وزنی معادل 30 کیلوگرم، گزینه ای مناسب برای اجرای تمرینات دورن آب است که با قرار دادن 3 مون استپ به صورت پازلی ایجاد می شود؛ در صورت نیاز این قطعات مون استپ به راحتی قابل اتصال یا جدا شدن از یکدیگر هستند. استپ دایره ای آبی هیدروجیم […]

بیشتر بخوانید