قیمت بازی با توپ برای کودکان

صخره نوردی مهد کودک تونلی

صخره نوردی مهد کودک تونلی یکی از بازی هایی است که ترکیبی از ورزش های هوشی و جسمی است. در این ورزش، پاها، دست ها، و کمر تقویت می شود و ماهیچه های تمام اعضای بدن کودک درگیر و منقبض می شوند، او در این بازی سعی می کند بهترین راه را برای صعود و […]

بیشتر بخوانید