قیمت چسبونک تن زیب

چسبونک تن زیب ،درازنشست با چسبونک تن زیب

چسبونک تن زیب ،درازنشست با چسبونک تن زیب: چسبونک تن زیب وزنی معادل 466 گرم، طول 36 سانتی متر و ضخماتی 8/5 سانتی متری دارد که کاربردی بسیار راحت داشته و قابل استفاده در هر مکانی می باشد. این چسبونک فقط برای انجام ورزش مادر درازنشست طراحی شده است و با انجام دادن این ورزش […]

بیشتر بخوانید