پازل استپ آبی هیدروجیم A10رنگبندی

پازل استپ آبی هیدروجیم

پازل استپ آبی هیدروجیم : وزنی معادل 6 کیلوگرم دارد و در زیر این پازل استپ آبی به دلیل جلوگیری از تکان و لیز خوردن حین تمرین، پایه های فیکس تعبیه شده است که باعث می شود تخته استپ به خوبی درون استخر ثابت شود، بدون اینکه تکان بخورد. اجرای تمرین بر روی استپ داخل […]

بیشتر بخوانید