پاهایی زیبا با استپر

استپرهای ورزشی و تناسب اندام

استپرهای ورزشی  Stepper دستگاهی هوازی که دارای دو پدال و دسته هایی ثابت برای حفظ تعادل فرد است. استپرهای ورزشی پدال ها بالا رفتن از پله یا کوهنوردی را شبیه سازی می کنند زیرا آن ها به سمت بالا و پایین حرکت می کنند. کار با استپر بسیار آسان است و برای داشتن تمرین هایی […]

بیشتر بخوانید