کش تمرین بوکس savrina

کش تمرین بوکس http://fitpino.ir

کش تمرین بوکس

کش تمرین بوکس از مدل هایی که جدیداً مورد استفاده فراوان ورزشکاران رشته های رزمی به خصوص بوکسورها و ورزشکارانی که مایل به افزایش سرعت و قدرت دست ، تقویت تمرکز و هماهنگی مغز با واکنش بدن قرار گرفته است ، کش تمرین بوکس یا کش بوکس می باشد. چرا که هم از نظر راحتی […]

بیشتر بخوانید