Agility training ladder

نردبان چابکی |افزایش قدرت و استقامت با JC

نردبان چابکی افزایش قدرت و استقامت با نردبان چابکی JC چابکی یکی از عوامل مؤثر در اجرای فعالیت های ورزشی است که گاهی اوقات در انجام برخی مهارت های شغلی و روزمره به کار می آید. چابکی فرد را قادر می کند وضعیت بدن یا جهت حرکت آن را با سرعت و دقت زیاد تغییر […]

بیشتر بخوانید