London Headland Press

پرس سرشانه لندماین یکی از بهترین دستگاهها

پرس سرشانه لندماین بدنسازی با لندماین سرشانه بسیاری از ورزشکاران سایر پرس های بالای سر را درد آور می دانند، چراکه تکرار پشت سر هم و بدون زاویه پرس در بالای شانه ها بر مفاصل کتف و شانه فشار و ضربه قابل توجهی وارد می کند. پرس زاویه دار لندماین به شانه ها اجازه می […]

بیشتر بخوانید