tummy trimmer

فنر بدنسازی | بدنسازی در منزل با فنر بدنسازی

فنر بدنسازی دارای دسته ای است که با گرفتن آن کاربر راحت تر می تواند حرکات دراز نشست خود را در مدل های متنوع انجام بدهد. فنر بدنسازی Tummy trimmer با کمک این وسیله می توانید دراز نشست را به طور صحیح انجام بدهید و آسیبی به کمر وارد نکنید. این فنر بدنسازی بسیار سبک […]

بیشتر بخوانید